p?j?ka z FKSP
Posted: 08 March 2013 10:45 PM     [ Ignore ]  
I've Only Posted Once!
Total Posts:  2
Joined  2013-03-08

Lze poskytnout p?j?ku z FKSP na po?íta?? Je to vybavení domácnosti nebo ne?

Profile
 
Posted: 09 March 2013 12:56 AM   [ # 1 ]     [ Ignore ]   [ # 1 ]  
N00b
Total Posts:  1
Joined  2013-03-09

CreditON - SMS p?j?ky, online p?j?ky a krátkodobé p?j?ky do 10 000 K?, které máte na vašem ú?tu ihned. Bez skrytých poplatk? a nutností doložení p?íjm?. Visit: http://www.crediton.cz/

Profile