On Gear Live: This is Apple’s new gold MacBook

Nokia Lumia 1020 home screen - Nokia Lumia 1020

Nokia Lumia 1020 home screen

The Live Tile home screen on the Nokia Lumia 1020 Windows Phone.

You can pick up the Nokia Lumia 1020 now!

Back to thumbnails | View full size image


Nokia Lumia 1020 Internet Explorer browser Nokia Lumia 1020 landscape browser

Advertisement

Advertisement