2 of 2
2
THE WINNER OF THE HP HDX DRAGON - 31 Days of the Dragon ends…
Posted: 23 July 2010 08:20 AM   [ # 26 ]     [ Ignore ]   [ # 26 ]  
Hi...I'm New...
Total Posts:  11
Joined  2010-07-11

Congrats dude though i am very late, its really good thread and informative

Profile
 
Posted: 11 August 2010 03:07 AM   [ # 27 ]     [ Ignore ]   [ # 27 ]  
N00b
Total Posts:  1
Joined  2010-08-11

CONGRATULATIONS BUCKEYE!!!

Profile
 
Posted: 11 August 2010 11:53 PM   [ # 28 ]     [ Ignore ]   [ # 28 ]  
I've Only Posted Once!
Total Posts:  5
Joined  2010-07-28

Hello, this is great article. I have blog and I thanks to say you thanks. Regards!

Profile
 
Posted: 12 October 2010 03:44 PM   [ # 29 ]     [ Ignore ]   [ # 29 ]  
N00b
Total Posts:  1
Joined  2010-10-12

CONGRATULATIONS BUCKEYE!!! (See we told you so )
Well I’ll be hanging around though, since I still have part of a project. You better live up to your promise and bring those screenshots and videos ^_^

Profile
 
Posted: 25 October 2010 04:25 AM   [ # 30 ]     [ Ignore ]   [ # 30 ]  
I've Only Posted Once!
Total Posts:  3
Joined  2010-06-28

Anh nhớ lúc mới biết yêu lần đầu
Tình ta trong xanh như trang giấy trắng
うろこの家
Anh vẽ bức tranh yêu đương thật đẹp
Trong đó có hai trái tim kề bên
山手八番館
Nguyền thề đi chung trên con đường yêu
Dẫu thế nào ta vẫn ở bên nhau
神戸異人館
Trang giấy trắng đó đến nay hao gầy ( em vội xa , em vội xa )
Vì em xa anh ra đi chốn ấy ( em lãng quên , em lãng quên )
ガロンボトル充填機
anh ở nơi đây cô đơn bao ngày ( nhớ em , nhớ em )
Năm tháng trái tim vẫn luôn còn đây ( bao ngày qua , bao ngày qua )
飲料水充填プラント
Mà người xa anh xa luôn tầm tay
Hứa quay về sao anh chờ hoài chẳng thấy ( ô hố )
ミネラルウォーター
Mãi mong người trở về
Tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề

Profile
 
 
2 of 2
2